Alıntı Yazarlar Mehmet Şevket Eygi

Bu Yazıyı Fakirlerin Adına Yazdım

5 Eylül 2009 Cumartesi

Bu yazıyı umum fukara ve mesakinin, yani Müslüman fakirlerin ve miskinlerin adına kaleme alıyorum

16 Ağustos 2009 Pazar

Ana Katili Kız

15 Ağustos 2009 Cumartesi

Korkun Korkun Korkun

OLAY Ecevit iktidarı zamanında cereyan etmişti. Ayasofya ile Topkapı Sarayı arasında bulunan Aya İrini kilisesinde Yılbaşı eğlenceleri yapılmıştı.

Biz Müslümanlar Resulullah Muhammed Mustafa (Salat ve selam olsun ona) hazretlerini, din ve dünya işlerinde önder, kılavuz, rehber, lider kabul ederiz.

Geçenlerde ilahiyatçı geçinen, reformculuk yapan Fazlurrahman Ekolüne mensup olup hadîsleri ayıklamaya yeltenen, nice muhkem ayet ve sahih hadîs için tarihseldir

Mehmet Şevket Eygi

Büyük fitneler

9 Temmuz 2009 Perşembe

Fitnelere alışmak, fitnelerle birlikte yaşamayı çok tabiî görmek, fitneleri kanıksamak, fitne yangınları İslam dünyasını yakıp kavururken yan gelip yatmak

İSLAM'da tasavvuf yoktur, tasavvuf şirk, küfür ve dalâlettir' gibi sözler Ehl-i Sünnet ve Cemaat ulemasına ait değil;

Soru: Devamlı olarak bid'at cereyanlarını, Kur'ân ve Sünnet'ten az veya çok ayrılmış fırkaları tenkit ediyorsunuz.

Müslüman Müslümanı aldatmaz, Müslüman iki yüzlülük yapmaz, Müslüman doğruluktan dürüstlükten ayrılmaz.

Bu düzen ve sistem zalimdir, kötüdür, çarpıktır, bâtıldır. Onun yerine âdil, iyi, doğru, dürüst, hak bir düzen getirmek için çalışmak gerekir

Bütün bid'atçiler haykırıyor: 'Mezhepler bırakılsın, din ilmihal kitaplarından değil, doğrudan doğruya Kur'ân'dan öğrenilsin. Herkes Kitabullahı, bizzat kendisi okuyarak öğrensin. Kur'ân'da birleşirsek birlik sağlanmış olur...'

Mehmet Şevket Eygi

Hangisi İslamî metod?

1 Temmuz 2009 Çarşamba

Bütün gruplar, cemaatler, fırkalar İslâm'ı yüceltmek istiyor ama ortada bir yığın metod var ve bunların bazısı birbirleriyle çelişiyor.

Doğru ve hak bir tarikata mensup olan Müslüman, tarikatlı bir Müslümandır. Bu kişi tarikatçılık yaparsa, tasavvufa ve tarikata aykırı bir duruma düşmüş ve tarikatlılıktan çıkmış olur.

Mehmet Şevket Eygi

Hatırlatma

29 Haziran 2009 Pazartesi

1. Dinde aşırılıktan kaçmak, orta yolda olmak gereklidir.

Mehmet Şevket Eygi

Receb sohbeti

27 Haziran 2009 Cumartesi

Mübarek üç ayların birincisi olan Receb-i şerif başladı. Muhterem okuyucularımın ve bütün Müslümanların üç aylarını ve Regaib kandillerini tebrik eder; akıl, fikir, sıhhat, selamet, afiyet dilerim.

Militan ve aşırı Necdîlerin hiçbir yanlışı ve eksiği olmasa, mü'minlere müşrik, kâfir, sapık demeleri onlara günah olarak yeter de artar.

Mehmet Şevket Eygi

Deccallar ve kezzablar

25 Haziran 2009 Perşembe

Âhir zamanda zuhur edeceği Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından haber verilmiş olan büyük Deccal'ın mânevî şahsiyeti tahribatına devam etmektedir.Deccal komitaları içimizdedir.

Mehmet Şevket Eygi

Hayata Düşman Hayat

24 Haziran 2009 Çarşamba

Evinizdeki, büronuzdaki, alış veriş ettiğiniz dükkandaki, marketteki, otomobildeki elektrikli ve elektronik aletler ve cihazların oluşturduğu elektro-manyetik alanlar sağlığınızı ciddî şekilde tehdit etmektedir.

En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar