Ramazan Ayı Verimsiz Olanın Bütün Yılı da Bereketsiz Geçer

02.07.2014 13:18:53

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fak. Dekan Yardımcısı ve Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay ile müminler mübarek Ramazan ayında neler yapmalı? Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Ramazan’ı nasıl idrak ettiğini, ramazan eğlencelerini ve Kadir gecesini konuştuk.

En Çok OkunanlarTOPLU SMS ARTIK ÇOK UCUZ

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fak. Dekan Yardımcısı ve Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay ile müminler mübarek Ramazan ayında neler yapmalı? Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Ramazan’ı nasıl idrak ettiğini, ramazan eğlencelerini ve Kadir gecesini konuştuk.

D. Ali Bulut'un Röportajı

Hocam, öncelikle Kuran-ı Kerim ayı olan Ramazan ayının faziletleri nelerdir kısaca bahseder misiniz?


Mübarek Ramazan ayının faziletleri saymakla bitmez. Ramazan, yılın mi’yarıdır, manevî ölçüsüdür. Ramazan, “İhlâs ve Takva” ayıdır. Orucun gayesi arzulanan takva derecesine yaklaşmaktır, istenen ahlak güzelliğine erişmektir. Tövbe ve istiğfar bolluğu yaşanır Ramazan’da… Dualar, zikirler, salâvatlar, tesbihler, tekbirler art arda gelir. Ruhlar incelir, gönüller ürperir, kuruyan göz pınarları yaşla dolar. Ramazan, maneviyatı takviye etmeye vesile olan, ibadet ve tâat, tevbe ve istiğfar, dua ve niyaz, alınteri ve gözyaşı ile manevî hayatı geliştirmeye daha bir aşk ve coşku ile yerine getirileceği, nefis terbiyesinin gerçekleştirildiği farklı bir mevsimdir. “İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Uyarısına muhatap olanlar Ramazan ayını verimli geçirmelidir.

Ramazan ayını verimsiz, plansız, programsız ve bereketsiz geçiren kişinin bütün yılı da bereketsiz olacaktır. “Ramazan ayını geçirip de kendini Rabbisine affettiremeyen kul.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından uyarılmamış mıdır?

Peygamber Efendimiz Ramazan Ayında Çok Kuran Okurdu

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan’ı nasıl idrak ederdi, bize örneklerle açıklayabilir misiniz?

Peygamberimiz (s.a.v.)’in hayatı, Ramazan’da ve Ramazan dışında baştan sona ders, ibret ve hikmetlerle doludur. Allah Resûlü’nün hayatı, her açıdan bizim için ideal bir örnek, eşsiz bir modeldir. Allah Rasûlü, zamanını iyi kullanır, iyi değerlendirir, zaman israfını hoş karşılamazdı. Ramazan’da ise zamanı çok daha değerli ve çok daha kıymetli idi. O’nun Ramazan’daki ibadeti aşk, şevk, muhabbet ve coşku dolu olurdu.

Ramazan ayı Allah Rasûlü için en bereketli, en feyizli ve en değerli aydı. Peygamber efendimizin hayatında Ramazan ayının farkı açıkça belli olur, Ramazan’da ibadet, tâat, Kur’an, zikir, cihad, infak, takva ve ihlas konusunda farklılık görülürdü.

Kur’anla olan irtibatını bir an bile kesmeyen Peygamberimiz (s.a.v), Kur’an ayı olan Ramazan’ı daima Kur’an tilâvetiyle geçirirdi. Namazda Kur’an okurken ağlar, ağlaması sebebiyle göğsünden ateşte kaynayan tencerenin fokurdaması gibi ses gelirdi. Bizlere de Kur’an okurken ağlamayı, bu mümkün olmazsa ağlar gibi okumayı tavsiye etmiştir.

Peygamber Efendimiz Ramazan Ayında Cihat Ederdi

Peygamberimiz, ramazanı atalet ve tembellikle, uyku ve gafletle geçirmez, bilakis en güzel şekilde değerlendirirdi. Ramazan ayı, O’nun için en canlı ve en dinamik mevsimdi ve Ramazan ayı, cihad için yolculuğa çıkmasına engel değildi.

Peygamberimiz’in bazı gazveleri Ramazan’da gerçekleşmiştir. Hicretin ikinci yılı Ramazan’ında Bedir gazvesi, hicretin sekizinci yılı Ramazan’ında Mekke Fethi için yolculuğa çıkması bunlara örnektir.

Görüldü ki İslam Birliğine Bugün Şiddetle İhtiyaç Vardır

Bu yılda Ramazan ayına Müslüman coğrafyalarda yaşanan katliamlar, zulüm ve fitne tohumlarıyla giriyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Maalesef Ramazan ayına kan ve gözyaşı ile giriyoruz. Suriye, Irak, Mısır, Filistin, Tunus, Yemen, Myanmar, Orta Afrika, Keşmir, Pakistan… İslam Dünyasında zulüm, fitne, fesat, anarşi, terör, baskı, işkence… İslam âlemi ağlıyor. İslam Dünyası çaresiz… İslam Dünyası perişan… İslam Birliğine bugün şiddetle ihtiyaç vardır. Katliam ve zulmün durması için sözlü dualar elbette tesirlidir. Ancak fiilî dualar da çok önemlidir.

Ramazan, Yardımlaşmanın Coştuğu Bir Mevsimdir

Ramazan ayında toplum, ihtiyaç sahiplerini nasıl bilecek, onlara nasıl yardım yapacak?

Mübarek Ramazan, “İhsan ve İkram” ayıdır, yardımlaşma ve dayanışma, ikram severlik ve hayırseverlik duygularının coştuğu bir mevsimdir. İlahî ihsana talip olanlar bu ayda ihsana yönelir.

Ramazan, aynı zamanda “Sevgi ve Kardeşlik” ayıdır. İftar dualarında dünya Müslümanlarını hatırlama ve onlara karşı kardeşlik görevlerimizi yeniden sorgulama fırsatı yakalanır. Unutulan, İslâm Kardeşliği yeniden tazelenir. “İslâm Birliği” hedefi hatırlanır yeniden. İhsan ve ikram ayı Ramazan’da işlenen hayırlar, yapılan ikramlar kat kat ecre vesile olacaktır. Ramazanda yumuşamayan kalpler ne zaman yumuşayacak? Ramazanda gözü yaşlı yetimler, kimsesiz dullar, yoksulları gözetilmeliyiz. İlahî yardım ve bol rızka talip olanlar zayıfların elinden tutmalı, güçsüzlerin yanında olmalıdırlar. Gönüllü sivil toplum kuruluşları son yıllarda Afrika’da Asya’da, mazlum coğrafyada yüzümüzün akı oldular. Müslümanların sesini duymak, derdiyle dertlenmek iman ve kardeşlik görevidir.

Ramazan’daki Lezzeti Kaybediyor Olmamızın Nedeni Ramazan İçin Hazırlıklı Olmayışımızdan

Ramazan ayı Müslümanlar için uyanış ve silkinme ayı oluyor mu? Ramazan ayının bereketinden yeterince faydalanabiliyor muyuz?

Ramazan ayı tevbe ve muhasebe ayıdır. Gafletten uyanışa, ahireti düşünmeye vesile olmalıdır. Müslüman, Ramazan’ın bereketinden, faziletinden maneviyatından yararlanmalı. Fakat ilk günlerde bir parça bu hazzı yaşayan Müslümanların giderek bu lezzeti kaybettiğine şahid oluyoruz.

Bunun sebeplerinden biri, Ramazan için hazırlıklı olmamaktır. Ramazan için önce gönül dünyamızda manevî bir hazırlık yapmalıyız. Bu Ramazan farklı olmalı, demeliyiz.

Ramazan Ayında İnen Ayetleri Cebrail A.S’a Arz Ederdi

Peygamberimiz (s.a.v.), Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’den o güne kadar inen ayet-i kerimeleri Cebrail aleyhisselam’a arz ederdi. Bu arz vefat ettiği yıl iki defa tekrarlanmıştı. Bugün Ramazanda camilerde veya evlerimizdeki Kur’an-ı Kerim Mukabelesi uygulaması ile bu sünnet-i seniyye hayata geçirilmektedir.

Ramazan Ayı Muhakeme Ve Muhasebe Ayıdır, Festival Karnaval Ayı Değil

Ramazan ayı kuran ve ibadet ayı olmasına rağmen günümüzde eğlence ayı olarak algılanmaya başlandı. Ramazan ayı özünden uzaklaşıyor mu?

Ramazan ayının festival, konser, karnaval ayı gibi kutlanmasına hiçbir Müslüman razı olamaz. Ramazan ikliminin kirlenmesini tasvip edemeyiz. Ramazan mevsiminin dejenere edilmesini kabul edemeyiz. Ramazan ayı oyun ve eğlence ayı değildir. Ramazan ayı gaflet ve sefahet ayı değildir.

Yetkili makamlarda ya da belediyelerdeki dostlarımızın hata işlemesi, yanlış yapması bizim hataları ve yanlışları kabul etmemize sebep olamaz.

Ramazan ayı muhasebe ve murakabe ayıdır. Maneviyatta derece kazanmak için en güzel fırsattır. Ramazan, Allah (cc)’ne yaklaşmak, O’nun rızasını kazanmak için en tatlı mevsim, en güzel iklim…

Oruçla ilgili ayetin sonundaki (..Leallakümtettekun) ifadesi Ramazan ayının takvaya vesile olduğuna işaret etmektedir. Takva yolunda derece almak isteyenlerin Ramazan’ı sulandırma, asıl amacından saptırma konusunda hassas olması gerekir.

Ramazan’da Manevi Anlamda Gece Hayatımız Olmalı

Müslümanlara Ramazan ayı hakkında neler önerirsiniz? Ramazanı nasıl ihya etsinler?

Öncelikle Ramazan vesilesiyle “Manevî Program” konusunda kendimizi sorgulayalım. Acaba hayatımızda uyguladığımız kendimize ait özel manevî bir programımız var mı? “Kur’an’sız Gün” geçirmeme gibi bir endişemiz var mı? Kuran’ı anlama, anlamaya çalışma arzumuz var mı?

Zikir için ayırdığımız özel bir zaman dilimi var mı? Manevî anlamda bir gece hayatımız var mı? Geceleri sadece Rabbimize ayırdığımız bir tefekkür ve teheccüd saatimiz var mı? Cemaatle namaza devam ve özellikle sabah namazını cemaatle kılma noktasında ne kadar samimîyiz?

Yardıma muhtaç olan yakınlarımıza, komşularımıza, din kardeşlerimize, çevremize maddî yönden daha çok destek olamaz mıyız? Vakıf ve hayır müesseseleri için -memur aylıklarından zorunlu kesilen vergiler gibi ama ondan farklı olarak- gönülden Allah için ayırdığımız sürekli bir yardım programımız var mı? Din kardeşlerimizi, yakınlarımızı, hastaları ve kabristanları ziyaret programımız var mı?

Vaktimiz ve imkânlarımız, Allah’ın izniyle maddî-manevî bütün görevlerimize yetecek kadar yeterli ve bereketli olabilir. Burada önemli olan; görevlerimizin, hayatımızın, zamanımızın, önceliklerimizin ve hassasiyet noktalarının titizlikle programlanmasıdır.

Şu anda uyguladığımız ciddî anlamda manevî bir programımız yoksa- gelin, önce kendimize “özel manevî bir program” yapalım. Ya da manevî program uzmanı salih kimselere, maneviyat büyüklerine danışalım.

Ramazan’da kavga ve çekişme yerine; “Ben oruçluyum.” İfadeleri hâkim olmalı

Yine Rahmet mevsimi Ramazan günleri, manevî programın zirveye ulaştığı günler olmalı; Yılın altın fırsatı olan bu mevsim, mümin kul tarafından en güzel şekilde değerlendirilmelidir. Ramazan’da diğer günlerden çok farklı, seviyeli, tatlı ve zevkli bir programımız olmalı. Ramazan’da oruçla nefis terbiyesi ve tezkiyesi yapılmalı. Diller kirli sözlerden, gönüller kirli duygulardan arınmalı. Günlük hayata kavga, tartışma ve çekişme yerine; “Ben oruçluyum.” ifadeleri hâkim olmalıdır.

Ramazan, “Kur’an ve Gufran” ayıdır. Oruçlu dakikalar hem hatim okuma, hem de mukabelelerde Kur’an tilâvetini dinleme açısından değerlendirilmelidir.

Ramazanda sahur öncesi “teheccüd namazı” alışkanlığı kazanmalıyız

Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirebilmek için “Vücudumuz halkla beraber ama gönlümüz Hakla beraber” olmalıdır. Bu Ramazan’da sahur öncesi “Teheccüd namazı” alışkanlığı kazanmalıyız. Geçen Ramazan bir hatim indirmişsek bu Ramazan iki hatim indirmeliyiz. Bu Ramazanın hayatımızda son Ramazan olabileceği ihtimalini düşünerek en güzel şekilde “ihya” etmeliyiz. Ramazanı ihya etmek onu canlı tutmak demektir. Ramazanı ihya etmek Ramazanla ihya olmak demektir. Ramazanı ihya etmek, Ramazanla hayat bulmak demektir. Ramazanı uyku ve ataletle değil, ibadet ve taatle geçirmeliyiz. Tefekkür ve muhasebe Ramazan ayının bereketine bereket katacaktır.

Bu Ramazanda gözyaşı dökerek dualar etmeli, gözü yaşlı mazlumların dualarını almalıyız. Bu Ramazan iftar sofrasına yalnız oturmamalıyız. Her akşam farklı bir İslam ülkesinden, farklı dili konuşan bir Müslüman soframızda ekmeğimize ortak olmalıdır.

Bu Ramazan, “farklı” olmalıdır. Bu Ramazanda iftarlar farklı olmalıdır. Bu Ramazan, bizim için en güzel, en bereketli, en feyizli Ramazan olmalıdır.

Her Geceyi Kadir Gecesi Bil

—Son olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nden bahseder misiniz?

Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim’de hakkında özel bir surenin indiği, bin aydan daha hayırlı olan, başta Cebrail aleyhisselâm olmak üzere meleklerin Rabimizin izniyle gurup gurup indiği, tan yeri ağarıncaya kadar selâm ve selâmet gecesidir.

Peygamberimiz (s.a.v), böyle hayırlı ve feyizli bir gecenin ihya edilmesine elbette büyük önem vermiş, bunu ashabına ve aile halkına tavsiye etmiştir. Allah Rasûlü (s.a.v) bu gecenin faziletini; “Kim kadir gecesini inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ihya ederse geçmiş bütün günahları affolunur”, hadisiyle belirtmiştir.

Efendimiz, Kadir gecesini Ramazanın son on gecesi arasında, özellikle tek gecelerde aramamız gerektiğini ifade buyurmuşsa da (Buharî: FadluLeyleti’l-Kadr: 1) buna rağmen bu konudaki değişik rivayetleri değerlendiren pek çok İslam âlimi, Kadir gecesi’nin –büyük bir ihtimalle-Ramazanın yirmi yedinci gecesi olabileceği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Hangi gece olduğu kesin olarak belirtilmeyen bu geceye tevafuk edebilmek, bu geceyi ihya edebilmek için son on gecenin tamamı ibadet ve taatle, zikir ve istiğfarla, Kuran ve tesbihle, dua ve niyazla, gözyaşıyla güzel bir şekilde ihya edilmelidir. Öz cümle gece ibadetine daima ayrı bir önem veren Müslüman’ın hayatında “Her geceyi Kadir bil”, düşüncesi hâkim olduğunda mutlaka Kadir Gecesi’ne tevafuk edilecek, bol ecir ve mükâfata erişilecektir. (Milli Gazete)


10 BİN SMS SADECE 150 TL       
(2,8 puan)/29
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karaktersiz ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kalan Karakter: 500