Geleceği Karanlık bir Müslüman Toplum

26.06.2013 12:16:06

MÜSLÜMAN bir toplum aşağıdaki durumlara düşerse sonu iyi olmaz. Başına birtakım felaketler, musibetler ve afetler gelir. Tokatlar yer.

En Çok OkunanlarTOPLU SMS ARTIK ÇOK UCUZ

MÜSLÜMAN bir toplum aşağıdaki durumlara düşerse sonu iyi olmaz. Başına birtakım felaketler, musibetler ve afetler gelir. Tokatlar yer.

1. İtikadı bozulursa…

2. Kur’anın mutlaka yapın dediği farzları, ibadetleri, iyilikleri, hayırları yapmaz; yapmayın dediği kötülükleri, haramları, günahları işlerse.

3. İmandan sonra İslamın ikinci temel emri, dinin direği olan vakit namazlarını dosdoğru kılmazsa.

4. Peygamberin (Salat ve selam olsun ona) emirlerini ve öğütlerini dinlemez, Sünnetine göre yaşamazsa.

5. Zekatı Kur’ana, Sünnete ve Şeriata-fıkha uygun şekilde dosdoğru vermezse.

6. Mü’minler tek bir Ümmet olmaz; bir yığın birbirinden kopuk cemaate, fırkaya, hizbe, parçaya ayrılır ve birbirleriyle çekişirlerse.

7. Müslümanlar birbirleriyle faiz muamelatı yaparlarsa.

8. Mü’minler ehliyetli bir İmam’a biat ve itaat etmezlerse.

9. Emanetlere hıyanet edilirse.

10. Emr-i mâruf ve nehy-i münker farzını yerine getirmezlerse.

11. Mü’minler birbirlerini sevmez, desteklemezlerse.

12. İslam düşmanlarını, kafir ve münafıkları taklit ederlerse.

13. Hür ve erkek Müslümanlar farz namazları cemaatle kılmazsa.

14. Din ilimlerini geçim, menfaat, zengin olmak için öğrenirlerse.

15. Zenginlere, zalimlere yağcılık, yalakalık yaparlarsa.

16. Lüks, israf ve sefahate düşerlerse.

17. İlmi ve icazeti olmayanlar kendi re’y ve hevalarıyla Kur’anı yorumlamaya yeltenirse.

18. Çocuklarını İslam medreselerinde, İslam mekteplerinde okutup, onları sahih itikatlı, beş vakit namaz kılar, yüksek ahlaklı; iyi, doğru, vasıflı ve güçlü Müslümanlar olarak yetiştirmezlerse.

19. Cuma ezanı okununca ticarete, alış verişe son verip; dükkanlarını, bürolarını, işyerlerini kapatıp camilere gitmezlerse.

20. Toplantılarda, düğünlerde, çeşitli etkinliklerde Müslüman kadınlar nâmahrem erkeklerle karışık otururlarsa.

21. Farzları ve müekked sünnetleri terk ve ihmal edip birtakım nafile ibadetleri öne alır ve bunları nefsaniyet ve gururlarına alet ederlerse.

22. Hayat berzahında kendi akıllarıyla, bilgileriyle doğru yolu bulamayacak olan eksikler; kendilerine kamil bir mürşid ve rehber bulup onun nasihatlerini dinlemezlerse.

23. Nefs-i emmâre bataklığından nefs-i levvame sahiline çıkmazlarsa.

24. Laik, seküler ve dünyevî sapık bir hayat felsefesine sahip olarak bütün himmet, çalışma ve gayretlerini fanî dünyaya yönlendirir, âhireti düşünmezlerse.

25. Günde altı milyon ekmeği çöpe atacak derecede korkunç bir israf bataklığına düşerlerse.

26. Yaşamak için yemezler, yemek için yaşarlarsa.

27. Bir yığın zararlı, faydasız, fasa fiso bilgi edindikleri halde, özet olarak da olsa ilmihallerini öğrenmezlerse.

28. Allahın ve Resulullahın hışm ettiği şeylere hışm etmezlerse.

29. Kinlerini din haline getirirlerse.

30. İçlerinden bazıları evliyaurrahmana düşmanlık ettiğinde; öteki Müslümanların bunu en uygun ve doğru şekilde önlemeye çalışmazlarsa.

31. Ruhbanları erbab=rabler haline getirirlerse.

32. Nefsle ve küffar ile cihadı terk ederlerse.

33. Parayı kenz edip, Allah yolunda harcamazlarsa.

34. Fasık, facir ve zalim zenginlere hürmet edip, fakir salihleri ve faziletlileri tahkir ederlerse.

35. Kafirleri dost ve veli edinirken, salih Müslümanlarla irtibatlarını keserlerse.

36. Dünya şehvetlerine uyarlarsa.

37. Açıkça, cehren ve alenen fuhşiyyat=azgınlık yaparlarsa.

38. Din ve mukaddesat ticaretini normal ve meşru görürlerse.

39. Resulullah Efendimize kopuksuz silsilelerle ve icazetlerle bağlı ulemayı, fukahayı, meşayihi bırakıp; bid’atçilerin, reformcuların, bozuk mezhep mensuplarının peşlerine düşer, hanif dinini onlardan öğrenmek cinnetine
kapılırlarsa.

40. İslam gemisini delip batırmak isteyen sapıklara ve mecnunlara mani olmazlarsa.

41. Resulullah Efendimize saldırılınca fazla tepki göstermeyip, kendi şeyhlerine ve hocalarına fiske vurulunca yeri göğü inletircesine tepki gösterirlerse.

42. Allahın indirdiği hükümlerle hükm etmezlerse.

43. Zina gibi kesin haram, büyük günah ve suç olan bir kötülüğü suç olmaktan çıkarırlarsa. Zinanın suç olduğunu kabul edenler, buna ses çıkartmazlarsa.

44. Zina ve bina çoğalırsa…

45. Kendilerini dindar, salih, zahid ve iyi Müslüman sanan kişiler göklere ser çekmiş binalarda otururlarsa.

Aaah… Aaah… Aaah!..

Böyle bir toplum, içlerindeki âbid ve zâhidlere rağmen kötü durumdadır ve onun geleceğinden korkulur.

Ey gafiller!.. Durumu Kur’ana, Sünnete ve Şeriat ölçü ve hükümlerine göre iyi olmayan bir toplumun zenginliği, lüksü, israfı, müzeyyen haneleri, pahalı ve şaşaalı otomobilleri, Fir’avununkinden zengin sofraları, pahalı giysileri, tantanaları, şaşaaları, ihtişamları, debdebeleri, dâratı, servet ü sâmanı, saltanatı keramet değil, istidractır. İstidracı keramet sanan gafillerin ve fâsıkların sonları iyi olmaz.

Cenab-ı Hak cümlemize akıl fikir ve uyanıklık ihsan buyursun.

Allahü Teala hazretlerinin bize yardım etmesini istiyorsak, biz aklımızı ve irademizi kullanarak kendimize yardım edelim.

Islah… Islah… Islah!..

* (İkinci yazı)

RAMAZAN’DA FEMİNİZM

FEMİNİST İslamcıların, Diyanet’i alet ederek mübarek Ramazan ayında yoğun faaliyet yapacaklarına dair sağlam istihbarat almış bulunuyorum.

Bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlarının bu konuda hazırlıklı ve tedbirli olması gerekir.

Onların bazısı camilerde kadın erkek karışık ibadet edilmesini istiyorlar ama şu anda bunu söylemeye cesaret edemiyorlar.

Bütün şer güçleri şu hususlarda ittifak etmiştir:

1. Ehl-i sünnet Müslümanlığını kadınlarla yıkmak.

2. Bu maksatla camileri, erkekler yerine kadınlarla doldurmak.

3. Dinde reform yapmak.

4. Dinde değişiklik yapmak.

5. Dinde yenilik yapmak.

6. Ehl-i Sünnetin dört mezhebini kaldırıp Fazlurrahmancılık sapık mezhebini hâkim kılmak.

7. Müslümanları alabildiğine parçalayıp bir İslamcılık Protestanlığı curcunası ve kaosu oluşturmak.

8. Müslümanları laikleştirmek, dünyevileştirmek, sekülerleştirmek.

9. Müslümanları kapitalist Müslümanlar haline getirmek.

10. Lüksü, israfı, aşırı tüketimi, aşırı konforu alabildiğine körüklemek.

Tekrar feminizme dönüyorum:

Feminizm Kur’ana aykırıdır.

Feminizm Sünnete aykırıdır.

Feminizm Şeriata aykırıdır.

Feminizm Ehl-i Sünnet ve Cemaate aykırıdır.

Hiçbir Sünni Müslüman feminist olamaz.

Bir feminist, aile konusunda erkeğe üstünlük tanıyan Kur’an ayetini inkâr ederse İslam’dan çıkmış, küfre düşmüş olur.

Resulullah Efendimizin (Salât ve selam olsun ona) mütevatir ve sahih hadislerini inkâr eden feministler İslamdan çıkmış olur.

Allahü Teala bazı konularda erkekleri, bazı konularda kadınları üstün kılmıştır. Erkekler ve kadınlar konusundaki ayetlere, hadîslere, Şeriat hükümlerine bağlı ve saygılı olmalıyız.

Feminizmin ve kadın erkek arasında mutlak eşitlik olduğu iddiasının bâtıl olduğu çok açıktır. Çünkü:

1. Dünyanın hiçbir ülkesindeki ordu yarı yarıya erkek ve kadın değildir.

2. Dünya parlamentoları içinde erkek üyelerle kadın üye sayısının eşit olduğu bir millet meclisi de yoktur.

3. Futbol takımlarının yarısı kadın, yarısı erkek değildir.

4. Atletizm yarışmalarında, Olimpiyatlarda erkekler ve kadınlar karışık olarak değil, ayrı ekipler halinde yarışır.

Bu anlattıklarım kadınların haklarına haysiyetlerine aykırı değildir.

Resulullah Efendimiz (Salât ve selam olsun ona) kadınlara benzeyen erkekleri ve erkeklere benzeyen kadınları ağır şekilde kınamıştır.

Feminizm gerçeklere aykırı sapık bir ideolojidir.

Aklı başında, sağduyu ve hikmet sahibi bir Müslüman kesinlikle feminist olmaz.
Tekrarlıyorum: Önümüzdeki Ramazan’da feministlerin Kur’ana, Sünnete ve Şeriata aykırı çıkışlarına, bidatlerine, saldırılarına hazır olalım, tedbir alalım.

Mehmet Şevket Eygi / Milli Gazete

10 BİN SMS SADECE 150 TL       
(3,1 puan)/66
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karaktersiz ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kalan Karakter: 500