Bunlar Darbe Denemeleridir

04.06.2013 00:30:52

1. Mehdi Hilafeti kuruluncaya kadar Türkiyede ve İslam dünyasında fitneler, fesatlar, nifaklar, şikaklar, iğtişaşlar, kıtaller bitmez, biri biter gibi olur öbürü başlar.

En Çok OkunanlarTOPLU SMS ARTIK ÇOK UCUZ

1. Mehdi Hilafeti kuruluncaya kadar Türkiyede ve İslam dünyasında fitneler, fesatlar, nifaklar, şikaklar, iğtişaşlar, kıtaller bitmez, biri biter gibi olur öbürü başlar.

2. Ufukta yeni ve daha büyük fitneler vardır.

3. İnsanların, toplumların istedikleri olmaz, ilahî kader neyse o olur. Her toplum ne haldeyse layığını bulur.

4. Son olup bitenler birkaç ağacın kesilmesini, bir parka tarihî eski bir binanın yapılmak istenmesini protesto hareketi değildir; seçimle gelmiş iktidarı sokak kargaşaları ile devirme ve ülkeyi yeni bir darbe felaketine uğratmak denemesidir.

5. Bu denemelere daha yoğun ve şiddetli şekilde devam edeceklerdir.

6. Faşist resmî ideolojili egemen azınlıklı vesayet rejimini geri getirmek istiyorlar. Gözleri dönmüştür, her şeyi yapabilirler.

7. Sabataycıların, Kriptoların rantları azalmıştır, böyle bir şeyi kesinlikle kabul ve hazm edemezler.

8. Vesayet taraftarları 27 Mayıs 1960’dan bu yana, muhafazakâr Sünnî çoğunluğun oyları ile başa geçen iktidarları devirmek için sokak nümayişlerini ve yapay terör hareketlerini kullanagelmişlerdir.

9. Vesayet sisteminin yasal ve normal yollardan parti kurup, serbest seçimlere katılıp başa geçmesi, iktidar olması mümkün ve muhtemel değildir.

10. Mısırdaki, Tunustaki, Libyadaki, Suriyedeki Arap Baharı halk isyanları serbest ve çoğulcu bir sistem için yapılmıştı. Türkiyede şu anda demokratik, çoğulcu, serbest seçimli, hür medyalı bir sistem vardır, son başkaldırma hürriyet, demokrasi ve çoğulculuk için değildir; eski faşist ve oligarşik sisteme dönmek hedefine yöneliktir.

11. Cehennemî bir satranç oynanmaktadır. Halkın büyük bir kısmı bizi destekliyor, tutuyor, oyluyor, bize hiç kimse bir şey yapamaz kuruntusu satrancın kaybedilmesine yol açabilir.

12. Psikolojik savaştan çok iyi anlayan uzmanlara planlar yaptırılmalıdır.

13. Önemli bir kural: Politikada vefa yoktur.

14. Çok önemli ve stratejik mevkilerde bulunan bazı Pakraduniler ve Kriptolar ikili oynayabilir.

15. Son sokak ve park hareketleri Kriptoların ve dış güçlerin planlı işidir.

16. Egemen azınlıklar, serbest seçimlerle ele geçiremeyecekleri iktidarı sokak hareketleri ile geçirme planını uygulamaya koymuşlardır.

17. Ana muhalefet partisi CHP, bugünkü egemen azınlık, tarihî ârıza ideolojik yapısıyla çoğunluğun oyunu alıp da iktidar olamaz.

18. Unutulmasın: 1960’da halkın çoğunluğu, bütün hatâlarına rağmen Adnan Menderesi seviyor ve destekliyordu. Yeni bir seçim yapılsaydı, iktidarı yine ona verecekti. Menderes, kendine ve halkın sevgi ve desteğine çok güvendi, gerekli tedbirleri almadı ve oyun’u feci şekilde kayb etti.

19. Muhafazakar kesimdeki büyük cemaatlerin hepsine güvenilmez. Müslümanlar divide et imperia kuralı gereğince zaten binden fazla cemaate, İslamcılığa, hizbe, fırkaya, aşirete ayrılmışlardır.

20. Ülkemizde İrancı, Esedci çok güçlü, teşkilatlı ve vurucu bir fraksiyon bulunmaktadır.

21. Demokrasiye mideleriyle (işkembeleriyle) bağlı olan sahte vatanseverlerden hayır, işe yarar destek ve yardım gelmez.

22. Sokak hareketlerini, kaosu, yasa dışı başkaldırma faaliyetlerini akamete uğratmak için mutlaka mu’temen=güvenilir, tecrübeli, birikimli, sezgi sahibi, şeytanî tarafları olmayan beş on kişiyle istişare edilmelidir. Bu istişareler yapılmazsa ileride büyük, telafisi imkansız pişmanlıklar olabilir.

23. Son kalabalıklar ve eylemler, öyle kendi kendine oluşuvermiş spontane hareketler değildir.

24. İşe yarar çareler ve çözümler aranmalı, bulunmalı ve uygulanmalıdır.

25. Darbeler konusunda Malaparte’nin teorisi: İyi hazırlanmış ve iyi uygulanan bir darbe hareketi başarılı olur… Kendisine darbe yapılmak istenen bir iktidar, o darbeyi akamete uğratmak için gerekeni yapar, tedbirleri alırsa darbeyi önler…

26. Çoğunluğa mensup Sünnî bir Müslüman olarak tarihî devamlılıktan, millî kimlik ve kültürden, çoğulculuktan, iç barıştan ve millî mutabakattan, insan haklarından yanayım; her türlü darbeye, ihtilale, kargaşaya, kaos ve anarşiye karşıyım.

27. Seçimle gelen iktidarlar seçimle gitmelidir.

28. Müslümanların ayakta kalabilmeleri âdil, insaflı, doğru ve dürüst, gerçek dindar, ihlaslı, inandıkları hükümleri hayata uygular, haram yemez, emanete hıyanet etmez, Allahın rızasını kazanmış, Peygamberin (Salat ve selam olsun ona) şefaatine layık olmakla mümkündür.(İkinci yazı)

Tokatlar Geliyor

Sünnî Müslümanları Uyarıyorum

Sizler bu memlekette çoğunluğu ve dominant faktörü oluşturuyorsunuz ama İslamın nice temel emrini yapmıyor, yasağını çiğniyorsunuz, bu durumda devam ederseniz uyarı tokatları yiyecek ve darbelere mâruz kalacaksınız.

Sahih itikad meselesine, başka ifadeyle tashih-i itikada önem vermiyorsunuz, tokat yersiniz.

Yüzde doksanınız beş vakit namazları terk ettiniz, tokat yersiniz.

Zekatlarınızı Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde doğru dürüst vermiyorsunuz, zekat uğrularına kaptırıyorsunuz, darbe yersiniz.

Ey Sünnî kesim!.. Yetmiş çeşidi bulunan ve en hafifi anasıyla zina etmek derecesinde ağır günah olan ribaya=faize batmışsınız, tokat yersiniz.

İslamın temel farzlarından emr-i mârufu ve nehy-i münkeri yapmıyorsunuz, tokat yer zelil olursunuz.

Büyük kısmınız çok dünyevîleşti, dünya-perest oldu, tokat yersiniz.

Ümmet birliğini yıktınız, birbirinden kopuk bir yığın parçaya, hizbe, cemaate, fırkaya ayrıldınız, tokat yersiniz.

Başta sabah namazları olmak üzere günlük vakit namazlarında camileri boş bıraktınız, imamları namaz kıldırma memuru haline getirdiniz, tokat yersiniz.

Bir kısmınızın karıları kızları açık saçık geziyor, kapalıların bir kısmı da şeytanî tesettüre bürünmüş, kapalı açık Müslümanlar haline gelmiş, tokat yersiniz.

Ülkede çok israf, saçıp savurma var, günde altı milyon ekmek çöpe atılıyor, bu nankörlüğün ve azgınlığın sonu iyi olmaz, tokat yersiniz.

Bir kısmınızın şeyhine veya hocasına saldırılınca kıyamet kopartıyor ama Resulullaha (Salat ve selam olsun ona) saldırılınca pek sesleri çıkmıyor, tokat yersiniz.

Ümmet başsız olmaz. Bugün Sünnî Müslümanların ehliyetli, liyakatli, kendisine biat ve itaat edilen bir İmamı yok. Bunun sonu tokattır.

Halkın ve gençliğin büyük kısmı ilmihalini bilmiyor. Bunun sonu tokattır.

Sinsi Mutezile ilahiyatçılar kaderi, şefaati inkar ediyor, tepkisiz ve cevapsız kalıyor. Tokat…

Ehl-i bid’at ve dalâlet gece gündüz çalışıyor. Ehl-i Sünnet gereken cevapları vermiyor, halkı uyarmıyor. Tokat.

Mazideki şanlı, şerefli, dindar, mücahid, musalli, büyük hizmetler etmiş halifelerimize, sultanlarımıza, büyüklerimize ağır hakaretler ediliyor. Bunları tahkir eden rezil filmleri milyonlarca Müslüman seyrediyor. Tokat tokat tokat gelir.

Fasıklar, facirler, zalimler zenginleşti… Bunu istidrac değil, keramet sanıyorlar. Tokat gelir tokat.

Din işlerinin ve hizmetlerinin, din ilimlerinin büyük kısmı paraya, maddî menfaate alet ediliyor, Allahın ayetleri ucuza pahalıya satılıyor. Rızaen lillah parasız pulsuz hizmet çok azaldı. Bunun sonu tokattır.

İslam medreseleri ve tasavvuf tekkeleri hâlâ kapalı. Hürriyet olduğu halde açılmaları için çalışılmıyor. Tokadı bekleyin.

Cuma ezanı okununca Müslümanların dükkanları, iş yerleri, atölye ve büroları, lokanta ve pastaneleri açık, ticarete devam ediliyor. Kur’anın kesin emrini tutan yok. Bu ne kötü ticarettir. Tokat tokat…

Din okullarındaki öğrenciler ve öğrenmenler, ender istisnalar dışında beş vakit namazı topluca cemaatle kılmıyor. Bunun sonu tokattır.

Müslümanlar birbirini sevmiyor, birbirini hayırlı işlerde desteklemiyor. Tokat.

Ramazanlarda papazlarla, patriklerle, zangoçlarla, monsenyörlerle, pastörlerle beş yıldızlı içkili mekanlarda neşeli ve muhabbetli iftar ziyafetleri yapılıyor. Ansızın tokat gelebilir.

Doğru söyleyenler, uyaranlar, aydınlatanlar dokuz köyden kovuluyor, menfur oluyor.

Ticaret hayatı bozulmuş, batıl alış verişler çoğalmış, haram yemek yaygın hale gelmiş. Tokat.

Bir kısım ruhbanlar erbab haline getirilmiş, putlaştırılmış. Tokat bekleyin.

Bilenler rahatlarını bozmuyor, bilmeyenleri uyarıp aydınlatmıyor. Tokat gelir.

Önce uyarı ve şefkat tokatları gelir, sonra ceza tokatları…

Müslüman bir toplumun başına tokatlar, musibetler gelirse sadece içlerindeki kötülere gelmez genel gelir.

Tokatlar bizi uyarsın, tokatlar bizim aklımızı başımıza toplamamıza sebep olsun.

Kur’ana bakalım, tarihi okuyalım, geçmiş asırlarda helake uğrayan şehirlerin, ülkelerin, toplumların ibretli hallerini öğrenelim. Henüz vakit varken kendimizi ıslah edelim

Mehmet Şevket Eygi / Milli Gazete10 BİN SMS SADECE 150 TL       
(2,3 puan)/77
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karaktersiz ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kalan Karakter: 500