Kürt Açılımı mı, Ermeni meselesi mi?

12.10.2009 09:23:54

KÜRT açılımının mahiyeti nedir?.. Bu açılım nedir, ne değildir?.. Bu sorulara açık ve seçik cevap vermek şu anda mümkün değil.

En Çok OkunanlarTOPLU SMS ARTIK ÇOK UCUZ

KÜRT açılımının mahiyeti nedir?.. Bu açılım nedir, ne değildir?.. Bu sorulara açık ve seçik cevap vermek şu anda mümkün değil. Bir açılım fırtınası esiyor, iç yüzünü bilen yok.

1. Kürt açılımı ve Ermeni meselesi: Sanırım bu işle Ermeniler çok yakından ilgileniyor. Kürt açılımını Ermeni meselesinden ayrı ve bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir.

2. Kürt meselesi ve Siyonizm: İsrail, kurulduğu 1948 yılından bu yana Kürt meselesiyle ilgilenmektedir.

3. Haçlılar ve Evangelistler de Kürt meselesiyle yakından ilgileniyor.

4. Yakın tarihimizde bu ülkede sadece Kürtlere zulm edilmedi, bütün halka zulm edildi.

5. Türkiye'de iki çeşit Ermeni vardır. Birincisi azınlık statüsünde olan tek kimlikli (Ermeni kimliği) vatandaşlarımızdır. İkincisi Kripto Ermenilerdir, yani kökenleri Ermeni olan bir kısım vatandaşlarımızdır. Acaba bunların tamamı samimi olarak Müslüman mıdır? İki kimlikli olanlar var mıdır? Kürt meselesini Ermenilik adına kurcalamakta mıdırlar? Türkiye'de bir buçuk milyon Kripto Ermeni yaşadığı iddia ediliyor, bu rakam doğru mudur?

6. Ülkemizde yine bir buçuk milyon Kripto Yahudi bulunduğu iddia ediliyor. İsrail 50 yılı aşan bir müddetten beri Ortadoğu'da bağımsız bir Kürt devleti kurulması için çalışıyor.

7. Fransa'nın müteveffa Cumhurbaşkanlarından Mitterand'ın eşi Madam, ilerlemiş yaşına rağmen Kürt meselesi ile ilgilenmektedir. Son olarak "Benim ikinci vatanım Kürdistandır" diye bir laf etti. Onun bu Kürdistan merakının ve aşkının sebebi nedir?

8. Osmanlı Devleti zamanında Güneydoğu Anadolu'da Yahudiler vardı. Şu anda o bölgede Yahudi yok. Bunlar nereye gittiler.Bir kısmı kimlik mi değiştirdi?

9. Yakın tarihimizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürt vatandaşlarımıza çok büyük zulümler yapıldı. Bir köy halkına insan kazuratı yedirildiğini biliyoruz. (Avrupa İnsanHakları Mahkemesi bu konuda Türkiye'yi mahkum etmiştir...) Niçin bu kadar zulm edildi? Kürtlerin silahlanıp dağa çıkması mı isteniyor ve planlanıyordu?..

10. PKK'yı halis Kürtler mi kurmuştur, yoksa bu terör teşkilatı Ermeniler tarafından mı kurulmuştur?

11. PKK zahiren bir terör hareketidir ama onun gölgesinde büyük çapta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapılmış ve yüz milyarlarca dolar vurulmuştur. Bu kaçakçılık işinde Kürt olmayanların payı ve nisbeti nedir?

12. Bu ülkede yaşayan 70 küsur etnik unsuru birleştiren ana bağın din olduğu bilindiği halde, din ve vicdan hürriyeti konusunda niçin köklü iyileştirmelere gidilmiyor? Mesela niçin İslâm medreselerinin ve tasavvuf tarikatlarının açılmasına hâlâ izin verilmiyor?

13. Kürtçe konusunda, bu dili konuşan vatandaşlara büyük haklar hürriyetler getirileceğine, okullarda Kürtçe eğitim yapılacağına dair söylemler var. Bu konuda hararetli tartışmalar oluyor. Bu memlekette Osmanlıca eğitim ve yayım yapma yasağı hâlâ yürürlüktedir. Halkımız, dedelerinin mezar taşlarını okuyamayacak derecede cahil bırakılmıştır. Kürtçe ile birlikte Osmanlıcaya da niçin hürriyet verilmiyor? Bin yıldan fazla kullanılmış olan Osmanlıca hakkındaki yasak ve tabular insan haklarına, millî menfaatlerimize aykırıdır. Bu konuda niçin olumlu tartışmalar yapılmıyor? Bu konu niçin gündeme getirilmiyor?

14. Ermenilerin planları, Siyonistlerin ve İsrail'in emelleri, Haçlıların ve Evangelistlerin istekleri bilinmeden ve gündeme getirilmeden "Kürt Açılımının" mahiyeti, ne olup ne olmadığı anlaşılamaz. Türkiye'deki resmî ideoloji hegemonyası ve hakimiyeti sona erdirilmeden hiçbir derin problemimiz hakkıyla çözülemez.

* (İkinci yazı) İSLÂM'IN DİĞER ŞARTLARI

İSLÂM'ın beş şartı diyoruz. Bunlar ana, temel, esas şartlardır. Bunlardan başka da şartlar, farzlar vardır. Bazılarını kısaca zikr ediyorum:

* ADALET: Kur'ân, Sünnet, icmâ-i ümmet ile kesin bir farzdır. Müslüman adaletsizlik yapamaz, zulm edemez. Allah zalimleri sevmez. Müslüman kişi annesinin, babasının kardeşinin, dostunun, kendisinin aleyhinde de olsa doğru şahitlik yapacaktır.

* İNSAF: Müslüman munsif (insaflı) kişidir.

* İSTİKAMET YANİ DOĞRULUK: Allah, Peygamber,Kur'ân, Şeriat bize doğruluğu emr ediyor. Müslüman doğru insan demektir.

* İYİLİĞİ EMRETMEK, KÖTÜLÜĞÜ NEHYETMEK: Bu da farzdır.Bir İslâm topluluğu bu farzı yeteri kadar yapmazsa, bilkülliye terk ederse toptan günahkar olur.

* KÜFRE ve ZULME RAZI OLMAMAK: Müslüman küfre razı olmaz. Küfre rıza küfürdür. Müslüman her türlü şirke, küfre, dalalete, kötü bid'ate, zulme muhalif olacaktır.

* CİHAD Fİ SEBİLİLLAH: Müslüman nefsiyle büyük cihad, İslâm düşmanı harbî kafirlerle küçük cihad yapmakla  mükelleftir.

* İTAAT: Müslüman Allah'a, Resulüne ve bizden olan ülülemre itaat etmekle yükümlüdür. Ülülemr icazetli gerçek ülema ve ehliyetli ve âdil Müslüman ümeradır (idarecilerdir)

* HARAM YEMEMEK: Bu da farzdır. Haram yiyen büyük günah işlemiş olur.

* İSLÂM ve İMAN KARDEŞLİĞİNİ KORUMAK: Kur'ân'da "Hiç şüphe yok ki, bütün mü'minler kardeştir" buyuruluyor. Bu kardeşliği bozanlar büyük günah işlemiş olur ve zelil duruma düşer.

* ÜMMET BİRLİĞİNİ KORUMAK: Bütün mü'minler ve Müslümanlar tek bir ümmettir. Her mü'minin ümmet bilincine sahip olması ve onu koruması gerekir. Bir Müslümana "Sen hangi topluluğa mensupsun?" sorusu yöneltildiğinde cevap tektir: "Muhammed ümmetindenim elhamdülillah..." Gerekiyorsa, lüzum varsa, ondan sonra alt-kimlik belirtilebilir. Adamda ümmet şuuru yok, cemaat ve fırka asabiyeti var. Dengeli ve kamil bir Müslüman değildir o.

* İSLÂMÎ RİYASET: Ümmet-i Muhammed'in bir başı olması gerekir. Dünyada her dinin, her cemaatin, her hizbin veya fırkanın, her kurumun bir reisi vardır. Sadece ve sadece Müslümanların bir reis-i kebiri yoktur. Bu yokluk, hem ahkam-ı İslâmiyeye, hem de tabiat-ı eşyaya aykırıdır.Böyle bir noksanlık Cuma namazının sıhhatini bile tehlikeye atmaktadır.Riyaset-i İslâmiye ile ilgili bilgi dalına "Ahkam-ı Sultaniye" denilir. Ümmet-i Muhammed'in bu konuda bilgilendirilmesi, uyarılması, yönlendirilmesi bilenler ve emir sahipleri için temel bir vazifedir.

Tekrar ediyorum: İslâm'ın beş temel şartı vardır. Bunlardan başka zarurî şartlar, esaslar, temeller de bulunmaktadır. İcazetli ulemanın, fukahanın, gerçek din hocalarının bu konuda halkı uyarmaları onların üzerine borçtur. Bu konuda çalışmak ihtiyarî (Seçimlik isterse yapar isterse yapmaz) bir vazife değildir.Mutlaka, muhakkak, kesinlikle yapılması gerekir. Alimlerin, fakihlerin, hocaların yeterli sayıdaki bir kesimi bu irşadı, aydınlatmayı, bilgilendirmeyi yeterli şekilde ve miktarda yapmalıdır. Müslüman halk bu konuda cahil kalırsa bunun vebali ve sorumluluğu bilip de bildirmeyenler üzerine olur. Cenab-ı Hak cümlemize, İslâm dinini kendi ilahî rızasına ve Peygamber'in (Salat ve selam olsun ona) anlayışına uygun olarak öğrenmeyi, bilmeyi nasip buyursun.10 BİN SMS SADECE 150 TL       
(3 puan)/6
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karaktersiz ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kalan Karakter: 500